top of page
Image by Planet Volumes

Sesja Integracji Karmicznej

Integracja Karmiczna polega na uświadamianiu, integrowaniu i tworzeniu planu, który pozwala na przepracowanie Lekcji Karmicznej. Karma wymaga pracy z Saturnem, stawiania granic i przedarcia się przez własne ograniczenia. Karma wymaga świadomego wysiłku i znalezienia w sobie siły do pokonania samego siebie i swoich głęboko skrywanych wzorców. Ja jestem tutaj, by pomóc Ci zrozumieć Twoje lekcje życiowe, byś zdał testy i wyzwania na swojej ścieżce i uwolnił się z cierpienia.

Co to jest Karma?

Karma to wszystkie skutki naszych działań, decyzji, myśli, emocji i energii, jaką emitujemy. Karma to Prawo Uniwersalne, dbające o to, by człowiek realizował swoje cele w zgodzie z Kosmosem. Karma wymaga odpowiedzialności za siebie i działań w zgodzie z własną moralnością. Zapewnia ona balans jednostki ze środowiskiem i pomaga jednostce wyzwolić się z nieharmonijnych schematów. Robi to poprzez naukę konsekwencji. Jeżeli mamy funkcjonować harmonijnie, nie szkodząc przy tym innym, to potrzebujemy nauczyć się, gdzie kończymy się "ja" a zaczyna się "ty". Karma jest Nauczycielem, a nie Karą. Karma jest kluczem do Wyzwolenia z cierpienia, ale wymaga od nas wysiłku.

Jak uwolnić karmę?

Nie da się magicznie uwonić od karmy, ale można sobie ją uświadomić, przepracować i zintegrować. Jeżeli ktoś obiecuję Ci magiczne pozbycie się Twojej karmy, to wiedz, że jesteś właśnie oszukiwany. Nie da się "oczyścić z karmy" bez świadomego udziału i przepracowania lekcji życiowej. Sesje Integracji Karmicznej pomagają Ci wziąć za Twoją karmę odpowiedzialność, uwolnić szkodliwe energie i przebudować świadomość karmiczną na taką, która uwolni Cię z cierpienia.

Z jakimi osobami zgadzam się na pracę?

Zapraszam osoby gotowe do pracy nad sobą, otwarte na wzięcie odpowiedzialności za siebie i chętne, by zmienić coś w swoim życiu. Żegnam osoby, które szukają kogoś, kto weźmie za ich karmę odpowiedzialność lub magicznie pstryknie palcem, by ją usunąć.

Jak wygląda sesja / co robimy na niej:

bottom of page